briannag.blog.cz

Recenze: Zvažuji zažalovat římskokatolickou církev

A. Vaněk zvažuje zažalovat římskokatolickou církev a já do toho jdu s ním!
Kniha: Zvažuji zažalovat římskokatolickou církev
Autor: Antonín Vaněk
Díl: 1
Vydáno: 2009
Nakladatelství: Krigl
Počet stran: 331
Žánr: odborná kniha
Doporučený věk: neomezeno

Je-li Bible svatá, obsahující Starý a Nový zákon a další texty oficiálním ideologickým textem římskokatolické církve a Katechismus učebním textem jejího náboženství, pak s vědomím plné odpovědnosti zvažuji zažalovat všechny představitele římskokatolické církve před celou lidskou společností z podvodu, lže a pokrytectví, tmářství, svatokrádeže, propagace a hlásání rasismu, genocidy a zločinů proti lidskosti, vzbuzování falešných a nesplnitelných nadějí, ze snahy o degradaci společnosti, z popírání všech přírodních zákonů a znevažování všech vědních oborů a ze zločinného spolčení s cílem totální devastace lidského myšlení. Antonín Vaněk
Na názorných příkladech z bible nám autor předvádí nesmyslnost a lživost celé této “svaté” knihy. Styl psaní je poněkud jednotvárná, ale je třeba si uvědomit, že tohle není beletrie, ale odborná kniha, která se vás nesnaží pobavit ale informovat.
13. Hospodina Boha svého báti se budeš a jemu sloužiti, a ve jméno jeho přísahati.
Tady to máte černé na bílém, o co jde. Mojžíš přikazuje všem věřícím, co mají dělat. Nikoliv milosrdenství a láska, ale strach a hrůza. To je to, co bůh nabízí. A proč vlastně by se věřící měli bát boha? Aby se nedopouštěli hříchů? Vždyť bůh přece netrestá! Boha se nebáli církevní hodnostáři, když upalovali Jana Husa, nebáli se ho němečtí váleční zločinci, nebáli se ho církevní homosexuální pedofilové, nebáli se ho zloději a vrazi, nebál se ho ani sám Mojžíš, když zavraždil Egypťana. Tak o co jde? Odpovězte si každý sám.
(ukázka z knihy str. 138)
Antonín Vaněk. Dříve technik, nyní v důchodu aktivní rybář. Celý život se zajímá o společenské dění. Předkládá konstruktivní návrhy na řešení celospolečenských problémů. Více o autorovi a jeho názorech naleznete na jeho blogu:http://antoninvanek.blog.idnes.cz/
Církev, tvořená podskupinou církevních hodnostářů, je společenství lhářů a podvodníků, kteří hlásají nesmysly a parazitují na práci poctivě pracujících členů společnosti. (ukázka z knihy str. 300)
Už po pár řádcích předmluvy jsem nadšeně křičela JO, JO, JOO! Konečně to někdo napsal. Sepsal lži církve a nadnesl myšlenku, aby se církev samofinancovala. Nepřijde Vám směšné, že Češi jako jeden z nejateističtějších národů světa platí v daních instituci, které nevěří a v mém případě i opovrhuje?!
Jsem naprosto přesvědčená, že knihu Zvažuji zažalovat římskokatolickou církev by si měl přečíst každý, kdo se o danou problematiku alespoň trochu zajímá. Já jsem například v diskuzích vždy ztroskotala na tom, jak dokázat, že bůh neexistuje a přitom jsem si neuvědomila, že já nejsem ta, co by měla něco dokazovat. Ne, to oni by měli dokazovat, že to jejich “cosi” existuje! Popravdě si nedokážu představit, že by jakkoliv zapálený křesťan – katolík mohl po přečtení této knihy i nadále trvat na tom, že bible je naprosto pravdivá a že bůh existuje. Autor to naprosto nevyvratitelnou logikou vylučuje. A pokud by se přece jenom rozhodli ignorovat, co pan Vaněk píše, tak nemůžou ignorovat samotnou bibli, kde jsou boží masové vraždy jasně zaznamenané. Takže kde je ten “milosrdný bůh”, pokud stále trváte na boží existenci?! Kniha pro mě představuje záblesk naděje, který by se mohl rozsvítit a vyvést nás pryč z tenat tohoto pozůstatku středověké nevědomosti. Takže ještě jednou na závěr: Knihu Vám rozhodně doporučuji a jsem si jistá, že by měla mít své místo v každé knihovně.
95%
Za poskytnutí výtisku k recenzi, děkuji nakladatelství Krigl.
Zdroj anotace: nakladatelství Krigl.
Srpen 2012

Jeden komentář

  • Antonín Spáčil

    Psát tímto způsobem o Bibli Božím slovu je zaslepené,nevědomé,rouhavé,strhávající do temnoty. Já chápu pisatele v rozhořčení na Katolickou církev,avšak Katolíky by měl nechat na pokoji(sám Katolík nejsem),ale mám patřičnou úctu k podvedeným věřícím,kdy Katolická církev samotná je bludařská,pachtujíc se se světem,který má Bůh v ohavnosti,modlářská a řekl bych,že to je satanův hlavní stan. Příbytek démonů se samotným papežem a jinými vědomými,nebo nevědomými přisluhovači toho zlého. Popírat Boží existenci v dnešním světě není nic nestandardního.Naopak. Spousta takových,pokud se neodvrátí od této veskrze hloupé činnosti a budou tím krmit okolí a děti třeba,pak by bylo lepší nebýt.Stačí se propátrat v Bibli,té ,,hloupé,,knize pro mnohé posměvače a chytráky jaký osud jím Bůh připravuje,kde se zminuje o tom,že by bylo lepší pro ně skončit na dně moře s těžkým kamenem na krku,než před něj předstoupit v době soudu. Nepřipravujte pro sebe Boží hněv a zkoumejte podstatu zrodu a bytí zde na zemi bez zbytečného filozofického chytráctví a urážek živého Boha. Záměrně nepíšu Křestanů,jelikož ti jsou na urážky a potupování připraveni,jelikož vědí,že jsou na de facto pro ně na nepřátelském území,kde si vždy satan najde podobné bezvěrce k tomu,aby je použil k tomuto. A pokud někdo čte Bibli jako beletrii,nebo kteroukoliv jinou knihu bez daru Ducha Svatého o kterého vylití je potřeba před studiem prosit,pak vždy dojde k nepochopení a překrucování,nebo čistému nepřátelství. Nemám k pisateli,pisatelce žádné negativní emoce. Jen prostě nemohu nechat být skutečnost,že to lidé někdy ve svém soudu přeženou.Kdo ti lidé vlastně jsou? Kým jsou,že se tak vyvyšují s použitím hrubé arogance a zvou to pravdou.Čí pravdou?

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.