Příběh rodiny Lancasterů

58. Příběh rodiny Lancasterů

10. Rozhodnutí

Kdo zvítězí Lesomíra nebo Sultán? Jak ten osudný večer skončí?

 

„Nedělej potíže, ženo! Řekl jsem ti, že až vykonáš svůj úkol, můžeš jít, tak buď vděčná, že jsem tě pozdvihl z prachu obyčejných ubožáků. Můžeš být matkou příštího vládce rodu Lancasterů!“ když domluvil, natáhl k ní ruku, aby s ní smýkl na postel a mohl vykonat svůj úkol. Lesomíra ale nezaváhala, Sultánovu napřaženou ruku odrazila do strany a ze všech sil udeřila překvapeného muže lampičkou do hlavy. Sultán se bez hlesu zhroutil na podlahu a zpod vlasů mu vytékala krev a pomalu vytvářela stále se zvětšující kaluž okolo jeho těla.

Byl mrtvý? Lesomíra netušila a nezajímalo ji to. S třesoucíma se rukama vytáhla ze Sultánovy kapsy klíče od dveří. Ruce se jí klepaly natolik, že se do zámku trefila až na několikátý pokus, ale nevzdávala to, dveře byly to poslední, co ji dělilo od svobody. Konečně se dveře otevřely. Lesomíra v panice vyběhla ven a zabouchla za sebou. Klopýtala po schodech a každou chvíli se ohlížela, zda ji nikdo nepronásleduje, ale dveře od jejího vězení zůstávaly zavřené. Konečně vyběhla až na poslední schod a nadechla se čerstvého večerního vzduchu, ještě nikdy jí vzduch nevoněl tak omamně jako nyní, byl cítit svobodou a nadějí. Dostala druhou šanci a byla rozhodnutá ji využít. Její manželství bude znovu šťastné a plné lásky. Vyběhla ze zahrady a nastoupila do prvního taxíku, který viděla. Když o pár kilometrů později stála na prahu svého domova, nemohla být šťastnější. Upravila si rozcuchané vlasy a rozhodla se. O tom, co se jí přihodilo, se nikdy nikdo nedozví. Otevřela dveře a běžela obejmout své dva chlapečky. Oba hoši už spali, ale to jí nevadilo. Opatrně, aby je neprobudila, nadechovala se Lesomíra jejich dětské vůně a konečně si plně uvědomila, že je vše v pořádku.

Když se dostatečně uklidnila, sestoupila dolů. Matěj seděl u televize a díval se na nějaký film. Mlčky se posadila vedle něj, roztržitě ji jednou rukou objal, ale očima nepřestával sledovat film. Normálně by se Lesomíra rozčilovala a kvůli jeho nezájmu by se s ním hádala, ale dnes se jen mlčky přitulila. Byla vedle svého manžela a otce jejích dětí. Jejich vztah pozvolna uhasínal jako většina dlouhodobých vztahů, ale stále se měli rádi a to bylo to nejdůležitější. Jaký bude jejich vztah, je jen na nich, důležité je, že jsou spolu a Lesomíra udělá vše proto, aby je každý společný okamžik naplňoval stejným štěstím jako dřív.

 

Teprve o pár dní později, Lesomíru napadlo, co Sultán? Měla by ho jít udat na policii a prozradit tak vše manželovi, nebo má vystavit další nic netušící ženy riziku, že se ocitnou na jejím místě? Žije Sultán vůbec? Udeřila ho přece ze všech sil. Několik dní si lámala hlavu, jak se zachovat až se jednou v koupelně vše vyřešilo.

Dávala zrovna prát prádlo, a když kontrolovala, zda má oblečení prázdné kapsy nahmatala v kapse svých džínů něco tvrdého. Překvapeně předmět vytáhla. Byly to klíče od Sultánova vězení. Od doby, co uprchla, uplynuly už téměř tři týdny, Sultán byl raněný a zůstal uvězněný ve sklepení, ze kterého se bez klíčů nebylo možné dostat. Lesmíra si vydechla, už si nemusí lámat hlavu s tím, jak se zachovat, její věznitel je mrtvý.

4 komentáře

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.